Hidraulički agregati (HPU)

PLH proizvodi niz različitih HPU jedinica za napajanje sistema za čišćenje spremnika i pumpi različitih veličina, a mogu se pokretati dizel ili električni