برای اطلاعات بیشتر به ایمیل tony@pro-linehydralink.com ایمیل کنید

برای لجن زدایی مخزن و تمیز کردن مدل 8 اینچی یک ابزار دیگر برای مخزن لجن با استفاده از مخازن جابجایی از PRO-LINE HYDRALINK

مخازن مخزن 8 اینچی مستقیماً به دریچه 8 اینچی پیچ می شوند

Tanksweep 8 اینچی قدرت

سیستم های تمیز کردن مخزن که با ایمن ، کارآمد کار می کنند و برای ماندگاری طراحی شده اند

برای اطلاعات بیشتر به ایمیل tony@pro-linehydralink.com ایمیل کنید